Logo Křížem Krážem RepublikouLogo Křížem Krážem Republikou
Přihlášení

Pravidla akce

Obsah:

 1. Úvodní ustanovení
  1. Pořadatel akce
  2. Cíle akce
 2. Účastníci akce
 3. Průběh akce
  1. Vymezení území
  2. Začátek a ukončení akce
  3. Jízdenka
  4. Návštěva zajímavého místa
  5. Počítání kilometrů
  6. Bodování týmů
 4. Dokumentace akce
  1. Odevzdání dokumentace
  2. Fotografování
 5. Upozornění
   


1.Úvodní ustanovení

Křížem Krážem republikou je skautská železniční cestovatelská akce, která se každoročně koná na Den železnice. 10. ročník akce se uskuteční v sobotu 30. září 2017.

1.1. Pořadatel akce

Pořadatelem akce je Skautský oddíl Krnovská Trojka

1.2. Cíle akce

Motto akce: ...i cesta může být cíl!
 2. Účastníci akce

Akce se účastní dvou až pětičlenné týmy. Akce je určena:

... tedy všem, kteří rádi cestují vlakem a poznávají nová zajímavá místa!
Akce není omezena věkem!

V čele každého týmu stojí vedoucí, který má alespoň 18 let a nese plnou odpovědnost za své členy. Vedoucí přihlašuje tým na akci a komunikuje s vedením akce.

K přihlášení týmu je nutné být zaregistrován na webu akce.


 


3. Průběh akce

3.1. Vymezení území

Akce se koná na území České republiky, v železniční síti ČR (SŽDC)

- Vybranými vlaky můžete jet až do vybraných prvních pohraničních stanic Německa, Polska a Slovenska (např. Furth im Wald, Miedzylesie, Čadca )
- Použití peážních tratí je povoleno.

Mapa železniční sítě ČR

3.2. Začátek a ukončení akce

Start závodu je v sobotu 30. 9. 2017 v 0:00 z libovolné železniční stanice v ČR.
Závod končí ve 24:00 téhož dne v železniční stanici, která je vzdálená maximálně 100 km traťové vzdálenosti od stanice startovní. Tým do této doby musí dorazit do cílové stanice, jinak je diskvalifikován.

Příklad: Tým startuje z Krnova. Cílovou stanicí může být kterákoliv stanice, která je vzdálena do vzdálenosti 100 km po železnici od Krnova, například Ostrava-Svinov (57 km) či Olomouc hl.n. (87 km).

3.3. Jízdenka

Tým cestuje na SKUPINOVOU VÍKENDOVOU JÍZDENKU (pův. SONE+) za 679 Kč, kterou si samostatně zakoupí u pokladní přepážky, ve vlaku (není-li pokladna otevřena) nebo v eShopu ČD.

Tato jízdenka platí dne 30.9.2017 až pro 5 cestujících BEZ OHLEDU NA VĚK (speciální nabídka ČD)

Skupinová víkendová jízdenka platí ve všech vlacích ČD (kategorie: Os, Sp, R, Rx, Ex, IC, EC, railjet a EN)

3.4. Návštěva zajímavého místa

Každý tým musí za svou cestu navštívit MINIMÁLNĚ JEDEN památkový, turistický či kulturní objekt, například:

Za návštěvu turistického objektu se dále počítá:

- Podmínkou je získání vstupenek z navštíveného místa, resp. jízdenek pro jízdu pro všechny členy týmu.
- Bez získaných vstupenek nebude návštěva uznána (bodová sankce -100 bodů).

Cílem je reálná návštěva reálného místa. Pouhé zakoupení vstupenek bez vlastní návštěvy je porušením zásad fair play.

Za návštěvu turistického objektu tým získává 25 bodů. Tým může na svých cestách navštívit libovolný počet objektů, ovšem v každé obci se do bodování započítává pouze jeden objekt. V případě, že navštíví objekt zcela originální (objekt, který za celý den nenavštíví jiný tým), získá za jeho návštěvu 50 bodů!

3.5. Počítání kilometrů

Při počítání ujetých kilometrů nezáleží na kategorii vlaku. Každý úsek trati je však možné s plným ziskem kilometrů využít pouze jednou. Pokud tým daný úsek projede podruhé, počítá se mu 50 % z projeté vzdálenosti daného úseku. Za třetí a další projetí trati se kilometry už nepřičítají.

Příklad: Tým cestující ráno z Olomouce hl.n. do Prahy hl.n. (po hlavní trati přes Č.Třebovou), urazí 250 km. Odpoledne cestuje po stejné trati zpět z Prahy do Olomouce, za druhé projetí této trati se mu však počítá 50 %, tedy 125 km. Celkem urazí 375 km.

3.6. Bodování týmů

Pro vítězství v závodu rozhoduje nejvyšší počet nasbíraných bodů.

Celkový výsledek = počet kilometrů + navštívená místa + bonusové stanice + soutěžní úkoly

Seznam bonusových stanic a soutěžních úkolů 2016

CO SE BODUJE? BODY
1 km jízdy 1 bod
1 km jízdy - druhé projetí trati 0,5 bodů
navštívený turistický objekt (vstupenka) 25 bodů
navštívený jedinečný turistický objekt 50 bodů
bonusová stanice - projetí 50 bodů
bonusová stanice - výstup & společná fotka 100 bodů
splnění soutěžního úkolu 25 bodů

Příklad: Tým Rychlonožky za celý den nacestuje 1400 km, navštíví 1 povinné turistické místo. Celkem tak získá 1425 bodů. Tým Pomalíci nacestuje 1300 km, navštíví 2 turistická místa (2 x 25 bodů) a vystoupí a vyfotí se v jedné bonusové stanici (100 b.). Celkem získá 1450 bodů. Pomalíci jsou lepší než Rychlonožky!
 4. Dokumentace akce

Celou cestu je třeba důkladně dokumentovat. Je třeba zapsat přesné časy odjezdů a příjezdů vlaků, čísla a názvy vlaků, čísla projetých tratí. Údaje se zapisují do formuláře, který obdržíte e-mailem několik dní před závodem.

4.1. Odevzdání dokumentace

Po ukončení akce je nutné formulář nahrát na web na stránce vašeho týmu. Nahrát můžete soubor ve formátu DOC(X), XLS(X) nebo PDF. Formulář nahrajte co nejdříve, nejpozději však do 48 hodin od skončení akce, tedy do pondělí 2. 10. 2017 do 23:59. Za pozdější nahrání dokumentace hrozí týmu penalizace: -10 bodů/započatá hodina až diskvalifikace.

4.2. Fotografování

Během cesty také fotografujte! Úkolem každého týmu je nafotit alespoň 5 fotografií, z nichž minimálně jedna bude zachycovat CELÝ TÝM! Fotografie nahrajete na web na vaší týmové stránce...

Fotografie mohou být použity pro prezentaci akce v médiích.
 5. Upozornění

Pořadatel zajišťuje organizační zajištění celé akce. Pořadatel v žádném případě nenese žádnou odpovědnost za členy soutěžních týmů. Za tým nese PLNOU ODPOVĚDNOST vedoucí týmu.

Pořadatel akce si vyhrazuje právo kdykoliv vyloučit ze soutěže tým, který porušil pravidla akce, zejména dojezd do cílové stanice do 24:00 a návštěvu turistického místa, a dále týmy, které poruší přepravní řád Českých drah, pravidla férové hry apod.

Na výhru není právní nárok!

 

Poznámka: pojmem železniční stanice jsou myšleny železniční stanice i zastávky.

 

DOPLŇUJÍCÍ PRAVIDLA NALEZNETE V SEKCI ČASTÉ DOTAZY - FAQ

Máte DOTAZY k pravidlům akce? Napište nám na e-mail
krizemkrazem@email.cz nebo do diskuzního fóra.
 

Do ročníku 2016 se přihlásilo
117 týmů
Účast dle Ročníku
2015: 95 týmů
2014: 105 týmů
2013 : 84 týmů
2012 : 80 týmů
2011 : 70 týmů
2010 : 59 týmů
2009 : 47 týmů
2008 : 40 týmů

Foto Týmu 2010

Oříckočunčecí tým

Najdete nás na Facebooku:


Google+ youtube

Partneři

zelpage  

anderle studio