Logo Křížem Krážem RepublikouLogo Křížem Krážem Republikou
Přihlášení

FAQ - Časté dotazy

Nezapomeňte si přečíst PRAVIDLA AKCE!
  Kde mohu zakoupit Skupinovou víkendovou jízdenku?

Skupinovou víkendovou jízdenku můžete zakoupit v pokladně na nádraží anebo v eShopu ČD. V případě, že cestujete z neobsazené stanice (stanice, kde není osobní pokladna nebo je pokladna uzavřena), ochotně Vám ji prodá průvodčí ve vlaku.

Pozor! Jízdenka zakoupená v eShopu ČD neplatí pro jízdu do zahraničí (např. do stanic Kúty či Furth Im Wald) a pro jízdu se soukromými dopravci (Länderbahn). Jízdenku z eShopu lze samozřejmě využít pro jízdu po peážních tratích (např. trať Jindřichov ve Slezsku - Glucholazy - Mikulovice).

  Mohu využít Skupinovou víkendovou jízdenku i pro jízdu se soukromými dopravci?

Skupinovou víkendovou jízdenku obecně NELZE VYUŽÍT pro jízdu se soukromými dopravci s výjimkou:

  Jak se prokazuje navštívené místo?

Navštívené místo se prokazuje zakoupenými vstupenkami. Tým musí samozřejmě místo reálně navštívit (v duchu fair play), tedy skutečně si projít muzejní expozici, výstavu či zdolat vyhlídkovou věž a pod.

Upozornění: v každé obci se do bodování započítává pouze jeden objekt.

  Jak se bude dokumentovat cesta?

Každý tým včas obdrží cestovní formulář, kde bude zapisovat čísla spojů, projetých tratí, přesné odjezdy a příjezdy vlaků a pod. Tento cestovní formulář - dokumentaci pak vedoucí týmu nahraje přímo zde na web. Stihnout to musí do 48 hodin od ukončení akce, tedy do pondělí 2.10. do 23:59.

  Co když přijedu kvůli zpoždění do cíle až po půlnoci?

Akce začíná 30.9.2017 v 0:00 a trvá PŘESNĚ 24 hodin. Končí tedy přesně o půlnoci, ve 24:00. Akce nezohleďnuje zpoždění vlaků. V případě, že pojedete zpožděným vlakem, zapíšete poslední stanici, kde vlak zastavoval jako svoji cílovou stanici! Nezapomeňte, že cílová stanice se musí nacházet maximálně 100 traťových km od stanice startovní.

SPRÁVNĚ: Vaši cestu začínáte z Olomouce hl.n. rychlíkem s odj. v 0:10. Zpět se vracíte rychlíkem z Prahy, který má v Olomouci pravidelný příjezd 23:55. Vlak je však 15 minut opožděn. Jako cílovou stanici tedy zapíšete Zábřeh na Moravě (poslední stanice, kde vlak před půlnocí zastavoval). Zábřeh na Moravě je od Olomouce (start) vzdálen 46 km, splňuje tedy kritérium cílové stanice.

ŠPATNĚ: Tým startuje brzy ráno z Prahy. Vrací se vlakem EC (Berlín - Praha), který má v Praze pravidelný příjezd ve 23:58. Má však 30 minut zpoždění. Nejbližší stanicí, kde vlak zastavuje je Ústí nad Labem hl.n. Ta je však vzdálena více než 100 km od startu, proto ji nelze jako cílovou stanici využít.

  Můžu během dne přerušit jízdu vlakem a část cesty jet busem?

NE. Vaše cesta musí být souvislá, výjimkou je přesun v rámci jednoho města / obce (mezi 2 stanicemi, event. přesun k turistickému místu), ve kterém se můžete přesunout pěšky, případně pomocí MHD.

Příklady přesunů:

Použití osobních automobilů a taxi služby pro přesun ve městě (obci) NENÍ povoleno.

VÝHRADNĚ PĚŠKY se můžete přesunout také mezi dvěma železničními stanicemi / zastávkami, které se nenachází na území jedné obce. To se hodí při souběhu různých železničních tratí (Polabí), v silně urbanizovaných oblastech (Mostecko) nebo při plánování výletu.

Příklady přesunů:

- Použití dopravních prostředků (kolo, auto, bus, taxi...) NENÍ pro přesun mimo obce povoleno
- Využití náhradní autobusové dopravy (NAD) je povoleno.

  Jak se počítají kilometry při použití náhradní autobusové dopravy?

V případě využití náhradní autobusové dopravy (NAD) si počítáte kilometry traťového úseku, na kterém se koná výluka. Nezáleží na tom, kolik kilometrů urazí autobus NAD, ale kolik byste urazili, kdybyste jeli v daném úseku vlakem.

Příklad: Olomouc - Moravský Beroun: 36 km

  Kolik musím projet / navštívit bonusových stanic?

Návštěva bonusových stanic je dobrovolná. Můžete navštívit všech 14 bonusovek nebo třeba ani jednu. Záleží jen na vaší taktice. Stejně tak plnění soutěžních úkolů je zcela dobrovolné. Je jen na vás, jestli chcete v soutěži uspět...

  Jsme tým "režijkářů". Můžeme se zúčastnit akce i bez Skupinové víkendové jízdenky?

NE. Soutěžní tým musí mít zakoupenou Skupinovou víkendovou jízdenku. V případě, že tým neprokáže cestování s jízdenkou, bude vyřazen z výsledného pořadí i ze soutěže o ceny.

Avšak režijkář se může přidat k týmu se zakoupenou jízdenku (bez případného nároku na výhru).

  Skutečně platí Skupinová víkendová jízdenka (SONE+) pro 5 lidí bez ohledu na věk? Na webu ČD jsem četl něco jiného...

ANO. Skupinová víkendová jízdenka (dříve SONE+) platí skutečně pro 5 osob bez ohledu na věk, ale pouze 1 den v roce - na DEN ŽELEZNICE. Ten připadá každoročně na poslední sobotu v září , tj. letos 30. září 2017 ;-) Můžete se přesvědčit v Tarifu ČD pro vnitrostátní přepravu (TR 10) - strana 49, kapitola G., odstavec 255. 2. 1.

  Platí v soutěži pravidlo "Co není zakázáno, je dovoleno"?

Rozhodně NE. Soutěž klade důraz na pravidla FAIR PLAY. Vyhledávání kliček a mezer v pravidlech není poctivé. Ano, chápete správně - na akci nemůžete použít vrtulník, ani jezdit na střeše vlaku.


Máte po přečtení pravidel a FAQ stále otázky? Zeptejte se v diskuzním fóru nebo na e-mailu: krizemkrazem@email.cz

Do ročníku 2016 se přihlásilo
117 týmů
Účast dle Ročníku
2015: 95 týmů
2014: 105 týmů
2013 : 84 týmů
2012 : 80 týmů
2011 : 70 týmů
2010 : 59 týmů
2009 : 47 týmů
2008 : 40 týmů

Foto Týmu 2013

Skaláci

Najdete nás na Facebooku:


Google+ youtube

Partneři

zelpage  

anderle studio