Skip to content

Σ 1109.1Ø 27.2Účast v ročnících
Kdo jsem

19-leté něžné pohlaví studující VŠ, často hádající se samo se sebou…

Motto

CARPE DIEM