Skip to content

1. Místo a termín konání

 • Akce se koná na území České republiky a v příhraničí (v rozsahu platnosti Skupinové víkendové jízdenky celostátní)
 • 15. ročník akce se uskuteční v sobotu 24. 9. 2022
 • Start závodu je v 0:00
 • Závod končí ve 24:00 téhož dne
 • Jízdu je možné začít /odjezd vlaku/libovolné železniční stanici či zastávce na území ČR.
 • Cílová stanice /příjezd vlaku/ je maximálně do 150 km traťové vzdálenosti od startovní stanice.
 • Na akci je možné využít spoje VŠECH železničních dopravců.

2. Účast na akci

 • Akce se může zúčastnit tým, který má minimálně 2 členy
 • Akce je určena primárně pro týmy o 2 – 5 členech 
 • V případě společné cesty větší skupiny ze stejného oddílu je možné založit velký společný tým (např. o 10 či 15 členech)
 • V čele týmu stojí vedoucí, který má minimálně 18 let a nese plnou odpovědnost za své členy, přihlašuje tým na akci a komunikuje s vedením akce.
 • Přihlášení týmu se provádí na webových stránkách akce.

3. Jízdenka

 • Tým cestuje na libovolné železniční jízdenky – může je jakkoliv kombinovat
 • Doporučujeme využít Skupinovou víkendovou jízdenku ČD (celostátní) za 699 Kč (pro 5 osob, z toho max. 2 osoby nad 15 let)
  • Jízdenka platí výhradně ve vlacích Českých drah,
  • Jízdenka zakoupená u pokladny platí ve vybraných spojích do prvních příhraničních stanic na Slovensku, Polsku a Německu
  • Jízdenka platí také na peážních tratích (linka S15 přes Glucholazy a linka U28 přes Bad Schandau).
 • Ve vlacích soukromých železničních dopravců (Leo Express, RegioJet, Arriva, GW Train Regio apod.) je nutné dokoupit samostatné jízdenky.
  • vlaky soukromých dopravců je možné také jet do 1. příhraniční stanice.
 • Tým může pro cestování využít také dalších typů jízdenek – např. regionální/krajské či turistické jízdenky 

4. Soutěž týmů

 • Tým získá body za:
 • Soutěž vyhrává tým, který za 24 hodin získá nejvíce bodů.
 • V případě, že se na 1.-3. místě umístí velký tým (např. o 10 členech), obdrží stejný počet odměn jako klasický tým (vždy se uděluje max. 5 odměn na tým)
 • DĚTSKÝ TÝM – týmy s minimálně polovinou členů ve věku do 10 let včetně soutěží také v dětské kategorii – výsledky této kategorie budou vyhlášeny zvlášť

4.1 Bodování jízdy

 • Za každý 1 kilometr jízdy získává tým 1 bod bez ohledu na kategorii vlaku.
 • Každý úsek trati je možné s plným ziskem bodů projet pouze jednou, za druhý průjezd daného úseku týmu náleží 50 % projeté vzdálenosti (tzn. 0,5 bodu za 1 km).
 • Za třetí a každé další projetí stejného úseku trati se body nepřipočítávají.

4.1.1 Bodování jízdy ve vlacích Leo Express

Cesta s LE bude v rámci oboustranné spolupráce zvýhodněna. Za cestu s LE tým získá NAVÍC body ve výši 50 % KILOMETRICKÉ vzdálenosti, za celý den je možné získat max. 100 bodů.

Podmínky: 1. doložení jízdenek LE, 2. společná fotografie s vlakem/ve vlaku LE

Příklad 1: Tým cestuje vlakem LE z Kolína do Olomouce hl.n. (188 km) a získá 188 bodů za jízdu (1 bod za 1 km) a navíc 94 bodů jako bonus za jízdu s LE.

Příklad 2: Jiný tým cestuje vlakem z Olomouce hl.n. do Kolína a jedná se o druhé projetí stejné trati. Tým získá 94 bodů za jízdu (50 % kilometrů = druhé projetí trati) a navíc bonus 94 bodů za jízdu s LE.


4.2 Traťové body

 • Traťovým bodem se rozumí vybraná stanice, most, tunel či jiné zajímavé místo na trati.
 • Za projetí (nebo návštěvu) traťového bodu získává tým automaticky +50 bodů.
 • Dostačující je pouhé projetí bodu, tým však může v traťovém bodě i vystoupit a následně pokračovat dalším vlakem (v obou směrech)
 • Každý traťový bod se do celkového bodování započítává pouze jednou.

4.3 Tajná místa

 • Za návštěvu tajného místa získává tým +100 bodů.
 • Na tajné místo musí dorazit celý tým (podmínkou je společná fotografie bezprostředně u tajného místa).
 • Tajné místo musí být z fotografie jednoznačně identifikovatelné a nezaměnitelné.

4.4 Vrcholy

 • Za dobytí vrcholu tým získává +200 bodů.
 • Na vrchol musí dorazit celý tým (podmínkou je společná fotografie).
 • Zdolání vrcholu (pěší výstup od železniční stanice) může proběhnout kdykoliv během konání akce, tj. až do sobotní půlnoci.
 • Závod není možné začít na vrcholu – pěší (příp. cyklistický, koloběžkový – bez elektropohonu) výstup od železniční stanice je podmínkou k uznání bonusových bodů za vrchol
 • Důkazem návštěvy je společná fotografie na vrcholu + záznam z GPS

4.5 Soutěžní úkoly

 • Za splnění soutěžního úkolu tým získá +25 bodů nebo +50 bodů.
 • Všechny úkoly jsou kolektivní, plní je tým jako celek.

4.6 Bodování kulturních/turistických objektů

 • Tým může získat body za návštěvu kulturního/turistického objektu (např. hrad, zámek, muzeum, výstava, rozhledna, ZOO, podzemí, koncert, divadlo, kino…).
 • Podmínkou zisku bodů je doložení vstupenek za všechny členy týmu a fotografie týmu v objektu.
  • Při dni otevřených dveří či jiné bezplatné akci v objektu, ve kterém by jinak bylo vstupné, bude tato kultura uznána (po doložení plakátu akce, ceníku vstupného apod.).
 • Za návštěvu turistického objektu tým získává +25 bodů.
 • V případě, že tým navštíví zcela originální objekt, který za celý den nenavštíví jiný tým, získá za jeho návštěvu +50 bodů.
 • Na území každé obce se do bodování započítává pouze jeden objekt.
 • V případě získání bodů za Bonusové místo (tajné místo/vrchol) již není možné získat dodatečné body za Kulturu.
 • Neuznáváme: volně přístupná veřejná prostranství a objekty (např. parky, sochy, rozhledny a zříceniny hradů bez vstupného, nádraží…), kulturní akce bez vstupného, restaurace (jídlo/pití) apod.

5. Využití dopravních prostředků

 • Vlak je jediným povoleným dopravním prostředkem s výjimkou pěších, cyklistických a koloběžkových přesunů, použití městské hromadné dopravy, náhradní autobusové dopravy (NAD) a turistických dopravních prostředků.
 • Pěší, cyklistické a koloběžkové přesuny je možné realizovat bez omezení, včetně přesunu z jedné železniční stanice do druhé a návštěvy bonusových míst.
 • Použití elektrokoloběžek, elektrokol, taxi a obdobných dopravních prostředků s pohonem je zakázáno.
 • Cílové stanice musí být dosaženo výhradně vlakem (nikoliv pěším/cyklistickým přesunem/MHD).
 • Městskou hromadnou dopravu je možné využít jen pro přesun v rámci území jedné obce.
  • Městskou hromadnou dopravu je možné dále využít při jízdě drážním vozidlem také mezi těmito obcemi: Most – Litvínov (tram), Brno – Modřice (tram), Ostrava – Budišovice (tram), Zlín – Otrokovice (trolejbus), Chomutov – Jirkov (trolejbus) a Pardubice – Lázně Bohdaneč (trolejbus).
 • Použití náhradní autobusové dopravy je povoleno, kilometry se počítají dle délky traťového úseku, na kterém probíhá výluka.
 • Použití turistických dopravních prostředků typu lanová dráha, důlní vláček, příležitostný historický vlak je povoleno (kilometry se ale počítají jen na běžných – konvenčních tratích).

6. Dokumentace akce

 • Celou cestu je tým povinen důkladně dokumentovat: zapisovat skutečné časy odjezdů a příjezdů vlaků, čísla a názvy spojů, názvy bonusových míst, soutěžních úkolů apod.
 • Vedoucí týmu údaje zapisuje on-line do elektronického formuláře v administraci svého týmu na webu akce.
 • Papírový formulář tým využívá jen pro vlastní potřebu, tento formulář se neodevzdává.
 • Tým za celou cestu pořídí min. 5 fotografií, z nichž minimálně jedna bude zachycovat celý tým. Fotografie mohou být použity pro prezentaci akce v médiích.
 • Veškerou dokumentaci z cesty je tým povinen nahrát na webové stránky nejpozději do 48 hodin od skončení akce, tj. do 26. 9. 2022 23:59.

7. Diskvalifikace

 • V případě, že tým poruší pravidla akce, přepravní řád dopravců, zákony České republiky či pravidla fair play, může být diskvalifikován.

8. Odpovědnost a bezpečnost

 • Pořadatel akce zajišťuje organizační zajištění celé akce a v žádném případě nenese zodpovědnost za účastníky akce.
 • Plnou právní odpovědnost za tým nese VŽDY vedoucí týmu.
 • Vedoucí týmu nese zodpovědnost za zajištění bezpečnosti po celou dobu akce a také za dodržování případných platných nařízení souvisejících s onemocněním covid-19 (cestování s ochranou dýchacích cest, cestování do zahraničí – pohraniční stanice, návštěva kulturních míst – muzea, galerie, zámky a další uzavřené prostory, dodržování rozestupů apod.).

Poznámka: pojmem železniční stanice se rozumí železniční stanice i zastávka.