skip to Main Content

1. Místo a termín konání

 • Akce se koná na území České republiky a v příhraničí (viz část 3.)
 • 12. ročník akce se uskuteční v sobotu 21. 9. 2019, na Den železnice.
 • Start závodu je v 0:00
 • Závod končí ve 24:00 téhož dne
 • Jízdu vlakem je možné začít z libovolné železniční stanice na území ČR
 • Jízdu vlakem je nutné ukončit ve stanici, která se nachází maximálně 100 km traťové vzdálenosti od startovní stanice.
 • Na akci je možné využít spoje VŠECH železničních dopravců

  


2. Účast na akci

 • Akce se může zúčastnit tým, který má 2 – 5 členů bez ohledu na věk (je možné založit i ‚velký tým‘, např. o 10 členech, ale jen v případě, že se trasa všech členů shoduje)
 • V čele týmu stojí vedoucí, který má min. 18 let a nese plnou odpovědnost za své členy, přihlašuje tým na akci a komunikuje s vedením akce
 • Přihlášení týmu se provádí výhradně na webových stránkách akce
 • Registrační poplatek na akci je dobrovolný

  


3. Jízdenka

 • Tým cestuje na Skupinovou víkendovou jízdenku (celostátní) za 679 Kč, která pouze v den konání akce platí až pro 5 osob bez ohledu na věk
  • Jízdenka platí výhradně ve vlacích Českých drah
  • Jízdenku si tým kupuje u pokladní přepážky, ve vlaku (není-li přepážka otevřena), nebo v e-shopu Českých drah
  • Jízdenka platí ve vybraných spojích do prvních příhraničních stanic na Slovensku, Polsku a Německu (to se netýká jízdenky zakoupené v e-shopu ČD),
   seznam prvních příhraničních stanic: viz. cd.cz/sone Podmínky – odstavec: Se Skupinovou víkendovou jízdenkou i do ciziny (úplně dole)
  • Jízdenka platí také na peážních tratích (např. Jindřichov ve Slezsku – Mikulovice)
 • Ve vlacích soukromých železničních dopravců (Leo Express, RegioJet a regionální dopravci) je nutné dokoupit samostatné jízdenky
  • vlaky Leo Express nebo RegioJet je také možné jet do 1. příhraniční stanice (Čadca nebo Kúty)

4. Soutěž týmů

 • Za ujeté kilometry vlakem získává tým body
 • Za bonusové stanice, návštěvu stoletých míst, dobytí vrcholů, návštěvu kulturních/turistických objektů a plnění soutěžních úkolů získá tým body (nelze plnit opakovaně)
 • Soutěž vyhrává tým, který za 24 hodin získá nejvíce bodů
 • Bonusové body je možné získávat během celých 24 hodin, tzn. i před nástupem do prvního vlaku, a po výstupu z posledního vlaku

4.1 Bodování jízdy

 • Za každý 1 kilometr jízdy získává tým 1 bod bez ohledu na kategorii vlaku
 • Každý úsek trati je možné s plným ziskem bodů projet pouze jednou, za druhý průjezd daného úseku týmu náleží 50 % projeté vzdálenosti (tzn. 0,5 bodu za 1 km)
 • Za třetí a každé další projetí stejného úseku trati se body nepřipočítávají

4.1.1 Bodování jízdy ve vlacích Leo Express

Cesta s LE bude v rámci oboustranné spolupráce zvýhodněna. Za cestu s LE tým získá NAVÍC 50 % KILOMETRICKÉ vzdálenosti, za celý den je možné získat max. 150 bodů. Podmínky: 1. doložení jízdenek LE, 2. společná fotografie s vlakem/ve vlaku LE

Příklad 1: tým cestuje vlakem LE z Prahy hl.n. do Olomouce hl.n. (250 km) a získá 250 km za jízdu (1 bod za 1 km) a navíc 125 bodů jako bonus. 

Příklad 2: Tým cestuje vlakem z Olomouce hl.n. do Prahy hl.n.  a jedná se o druhou jízdu na dané trati. Tým získá 125 bodů za jízdu (50 % kilometrů = druhé projetí trati) a navíc bonus 125 bodů za jízdu s LE (50 % kilometrů).

4.2 Bodování kulturních/turistických objektů

 • Tým může získat body za návštěvu kulturního/turistického objektu (např. hrad, zámek, rozhledna, ZOO, historické podzemí, kulturní představení…)
 • Podmínkou zisku bodů je doložení vstupenek za všechny členy týmu
 • Za návštěvu turistického objektu tým získává +25 bodů
 • V případě, že tým navštíví zcela originální objektkterý za celý den nenavštíví jiný tým, získá za jeho návštěvu +50 bodů
 • Na území každé obce se však do bodování započítává pouze jeden objekt

4.3 Bonusové stanice

 • Za projetí bonusové stanice (bez výstupu) získává tým +50 bodů
 • Za osídlení (bonusové stanice získává tým +100 bodů
  • Osídlením bonusové stanice se rozumí výstup ve stanici a společná fotografie celého týmu (s výjimkou fotografa) před staniční budovou či na nástupišti. Na fotografii musí být jednoznačně vidět celý název stanice.
 • Bonusová stanice může být zároveň stanicí startovní, či cílovou
 • Osídlení bonusové stanice je možné výhradně vlakem, alespoň jedna z cest z/do stanice musí být realizována vlakem. Nelze ji osídlit pomocí přesunů pěšky či MHD.
 • Bonusové stanice budou zveřejňovány postupně na webu akce a sociálních sítích

4.4 Vrcholy

 • Za dobytí vrcholu tým získává +200 bodů
 • Na vrchol musí dorazit celý tým (společná fotografie)
 • Zdolání vrcholu (fyzický výstup od železniční stanice) může proběhnout kdykoliv během konání akce, tj. až do sobotní půlnoci.
 • Důkazem návštěvy je zisk hesla, které tým získá z QR kódu

4.6 Soutěžní úkoly

 • Za splnění soutěžního úkolu tým získá +25 bodů nebo +50 bodů
 • Jednotlivé úkoly nelze plnit opakovaně
 • Úkoly jsou kolektivní, plní je tým jako celek
 • Soutěžní úkoly budou zveřejňovány postupně na webu akce a sociálních sítích

5. Využití dopravních prostředků

 • Vlak je jediným povoleným dopravním prostředkem s výjimkou pěších a cyklistických přesunů, použití městské hromadné dopravy, náhradní autobusové dopravy (NAD) a turistických dopravních prostředků
 • Pěší a cyklistické přesuny je možné realizovat bez omezení, včetně přesunu z jedné železniční stanice do druhé. Cíl musí být dosažen výhradně vlakem (nikoliv pěším/cyklistickým přesunem/MHD).
 • Městskou hromadnou dopravu je možné využít jen pro přesun v rámci území jedné obce
 • Městskou hromadnou dopravu je možné dále využít při jízdě drážním vozidlem také mezi těmito obcemi: Liberec – Jablonec nad Nisou (tram), Most – Litvínov (tram), Brno – Modřice (tram), Ostrava – Budišovice (tram), Zlín – Otrokovice (trolejbus), Chomutov – Jirkov (trolejbus) a Pardubice – Lázně Bohdaneč (trolejbus)
 • Použití náhradní autobusové dopravy je povoleno, kilometry se počítají dle délky traťového úseku, na kterém probíhá výluka
 • Použití turistických dopravních prostředků typu lanová dráha, důlní vláček, příležitostný historický vlak je povoleno (kilometry se ale počítají jen na běžných/konvenčních tratích)
 • Použití veřejné autobusové dopravy mimo síť MHD je povoleno do vzdálenosti 20 km za 24 hodin

6. Dokumentace akce

 • Celou cestu je tým povinen důkladně dokumentovat: zapisovat časy odjezdů a příjezdů vlaků, čísla a názvy spojů, názvy bonusových stanic, soutěžních úkolů apod.
 • Vedoucí týmu údaje zapisuje on-line do elektronického formuláře v administraci svého týmu na webu akce
 • Papírový formulář tým využívá jen pro vlastní potřebu, tento formulář se neodevzdává
 • Tým za celou cestu pořídí min. 5 fotografií, z nichž minimálně jedna bude zachycovat celý tým. Fotografie mohou být použity pro prezentaci akce v médiích.
 • Veškerou dokumentaci z cesty je tým povinen nahrát na webové stránky nejpozději do 48 hodin od skončení akce, tj. do 23. 9. 2019 23:59

7. Penalizace a diskvalifikace

 • V případě, že tým poruší pravidla akce, přepravní řád dopravců, zákony České republiky či pravidla fair play, může být penalizován, nebo diskvalifikován
 • Tým, který ukončí jízdu ve stanici, která je vzdálena více než 100 km traťové vzdálenosti od stanice startovní, bude diskvalifikován
 • Za pozdní nahrání dokumentace může být tým penalizován (-10 bodů za každou započatou hodinu zpoždění)

8. Odpovědnost a bezpečnost

 • Pořadatel akce zajišťuje organizační zajištění celé akce a v žádném případě nenese zodpovědnost za účastníky akce
 • Plnou odpovědnost za tým nese vždy vedoucí týmu

Poznámka: pojmem železniční stanice se rozumí železniční stanice i zastávka.

Back To Top