skip to Main Content

1. Místo a termín konání

 • Akce se koná na území České republiky a v příhraničí (viz část 3.)
 • 15. ročník akce se uskuteční v sobotu 24. 9. 2022
 • Start závodu je v 0:00
 • Závod končí ve 24:00 téhož dne
 • Jízdu je možné začít /odjezd vlaku/libovolné železniční stanici či zastávce na území ČR.
 • Cílová stanice /příjezd vlaku/ je maximálně do 150 km traťové vzdálenosti od startovní stanice.
 • Na akci je možné využít spoje VŠECH železničních dopravců.

2. Účast na akci

 • Akce se může zúčastnit tým, který má 2 až 5 členů bez ohledu na věk (je možné založit i „velký tým“, např. o 10 členech).
 • V čele týmu stojí vedoucí, který má minimálně 18 let a nese plnou odpovědnost za své členy, přihlašuje tým na akci a komunikuje s vedením akce.
 • Přihlášení týmu se provádí výhradně na webových stránkách akce.

3. Jízdenka

 • Tým cestuje na Skupinovou víkendovou jízdenku (celostátní) za 699 Kč
  • Jízdenka platí výhradně ve vlacích Českých drah,
  • Jízdenku si tým kupuje u pokladní přepážky, ve vlaku (není-li přepážka otevřena), nebo v e-shopu Českých drah,
  • Jízdenka platí ve vybraných spojích do prvních příhraničních stanic na Slovensku, Polsku a Německu (to se netýká jízdenky zakoupené v e-shopu ČD),
   seznam prvních příhraničních stanic: viz cd.cz/sone Podmínky – odstavec: Se Skupinovou víkendovou jízdenkou i do ciziny (úplně dole)
  • Jízdenka platí také na peážních tratích (např. Jindřichov ve Slezsku – Mikulovice).
 • Ve vlacích soukromých železničních dopravců (Leo Express, RegioJet, Arriva vlaky, GW Train Regio nebo jiných regionálních dopravců) je nutné dokoupit samostatné jízdenky.
  • vlaky soukromých dopravců je také možné jet do 1. příhraniční stanice.
 • Tým může pro cestování využít také dalších typů jízdenek (např. skupinové krajské síťové jízdenky, turistické síťové jízdenky apod.)

4. Soutěž týmů

 • Tým získá body za:
  • kilometry ujeté vlakem (viz 4.1).
  • traťové body (waypoints), návštěvu tajných míst, dobytí vrcholů, návštěvu kulturních/turistických objektů a splnění soutěžních úkolů (viz. 4.2-4.6).
   • Za každé bonusové místo a každý soutěžní úkol je možné získat body pouze jednou (lze jich splnit ovšem více),
   • Bonusové body je možné získávat během celých 24 hodin, tzn. i před nástupem do prvního vlaku, a po výstupu z posledního vlaku.
 • Soutěž vyhrává tým, který za 24 hodin získá nejvíce bodů.

4.1 Bodování jízdy

 • Za každý 1 kilometr jízdy získává tým 1 bod bez ohledu na kategorii vlaku.
 • Každý úsek trati je možné s plným ziskem bodů projet pouze jednou, za druhý průjezd daného úseku týmu náleží 50 % projeté vzdálenosti (tzn. 0,5 bodu za 1 km).
 • Za třetí a každé další projetí stejného úseku trati se body nepřipočítávají.

4.1.1 Bodování jízdy ve vlacích Leo Express

Cesta s LE bude v rámci oboustranné spolupráce zvýhodněna. Za cestu s LE tým získá NAVÍC 50 % KILOMETRICKÉ vzdálenosti, za celý den je možné získat max. 150 bodů. Podmínky: 1. doložení jízdenek LE, 2. společná fotografie s vlakem/ve vlaku LE

Příklad 1: Tým cestuje vlakem LE z Prahy hl.n. do Olomouce hl.n. (250 km) a získá 250 km za jízdu (1 bod za 1 km) a navíc 125 bodů jako bonus. 

Příklad 2: Jiný tým cestuje vlakem z Olomouce hl.n. do Prahy hl.n. a jedná se o druhou jízdu na dané trati. Tým získá 125 bodů za jízdu (50 % kilometrů = druhé projetí trati) a navíc bonus 125 bodů za jízdu s LE (50 % kilometrů).


4.2 Traťové body (Waypoints)

 • Traťovým bodem se rozumí vybraná stanice, most, tunel či jiné zajímavé místo na trati.
 • Za projetí traťového bodu (waypoint) získává tým automaticky +50 bodů.
 • Každý traťový bod se do celkového bodování započítává pouze jednou.

4.3 Tajná místa

 • Za návštěvu tajného místa získává tým +100 bodů.
 • Na tajné místo musí dorazit celý tým (podmínkou je společná fotografie bezprostředně u tajného místa).
 • Tajné místo musí být z fotografie jednoznačně identifikovatelné a nezaměnitelné.

4.4 Vrcholy

 • Za dobytí vrcholu tým získává +200 bodů.
 • Na vrchol musí dorazit celý tým (podmínkou je společná fotografie).
 • Zdolání vrcholu (pěší výstup od železniční stanice) může proběhnout kdykoliv během konání akce, tj. až do sobotní půlnoci.
 • Závod není možné začít na vrcholu – pěší výstup od železniční stanice je podmínkou k uznání bonusových bodů za vrchol
 • Důkazem návštěvy je společná fotografie na vrcholu + záznam z GPS

4.5 Soutěžní úkoly

 • Za splnění soutěžního úkolu tým získá +25 bodů nebo +50 bodů.
 • Úkoly jsou kolektivní, plní je tým jako celek.

4.6 Bodování kulturních/turistických objektů

 • Tým může získat body za návštěvu kulturního/turistického objektu (např. hrad, zámek, rozhledna, ZOO, historické podzemí, kulturní představení…).
 • Podmínkou zisku bodů je doložení vstupenek za všechny členy týmu.
 • Za návštěvu turistického objektu tým získává +25 bodů.
 • V případě, že tým navštíví zcela originální objektkterý za celý den nenavštíví jiný tým, získá za jeho návštěvu +50 bodů.
 • Na území každé obce se však do bodování započítává pouze jeden objekt.
 • V případě získání bodů za Bonusové místo není možné získat dodatečné body za tuto Kulturu.

5. Využití dopravních prostředků

 • Vlak je jediným povoleným dopravním prostředkem s výjimkou pěších, cyklistických a koloběžkových přesunů, použití městské hromadné dopravy, náhradní autobusové dopravy (NAD) a turistických dopravních prostředků.
 • Pěší, cyklistické a koloběžkové přesuny je možné realizovat bez omezení, včetně přesunu z jedné železniční stanice do druhé.
 • Použití elektrokoloběžek, elektrokol, taxi a obdobných dopravních prostředků s pohonem není povoleno.
 • Cílové stanice musí být dosaženo výhradně vlakem (nikoliv pěším/cyklistickým přesunem/MHD).
 • Městskou hromadnou dopravu je možné využít jen pro přesun v rámci území jedné obce.
  • Městskou hromadnou dopravu je možné dále využít při jízdě drážním vozidlem také mezi těmito obcemi: Most – Litvínov (tram), Brno – Modřice (tram), Ostrava – Budišovice (tram), Zlín – Otrokovice (trolejbus), Chomutov – Jirkov (trolejbus) a Pardubice – Lázně Bohdaneč (trolejbus).
 • Použití náhradní autobusové dopravy je povoleno, kilometry se počítají dle délky traťového úseku, na kterém probíhá výluka.
 • Použití turistických dopravních prostředků typu lanová dráha, důlní vláček, příležitostný historický vlak je povoleno (kilometry se ale počítají jen na běžných/konvenčních tratích).

6. Dokumentace akce

 • Celou cestu je tým povinen důkladně dokumentovat: zapisovat skutečné časy odjezdů a příjezdů vlaků, čísla a názvy spojů, názvy bonusových míst, soutěžních úkolů apod.
 • Vedoucí týmu údaje zapisuje on-line do elektronického formuláře v administraci svého týmu na webu akce.
 • Papírový formulář tým využívá jen pro vlastní potřebu, tento formulář se neodevzdává.
 • Tým za celou cestu pořídí min. 5 fotografií, z nichž minimálně jedna bude zachycovat celý tým. Fotografie mohou být použity pro prezentaci akce v médiích.
 • Veškerou dokumentaci z cesty je tým povinen nahrát na webové stránky nejpozději do 48 hodin od skončení akce, tj. do 26. 9. 2022 23:59.

7. Diskvalifikace

 • V případě, že tým poruší pravidla akce, přepravní řád dopravců, zákony České republiky či pravidla fair play, může být diskvalifikován.

8. Odpovědnost a bezpečnost

 • Pořadatel akce zajišťuje organizační zajištění celé akce a v žádném případě nenese zodpovědnost za účastníky akce.
 • Plnou právní odpovědnost za tým nese VŽDY vedoucí týmu.
 • Vedoucí týmu nese zodpovědnost za zajištění bezpečnosti po celou dobu akce a také za dodržování případných platných nařízení souvisejících s onemocněním covid-19 (cestování s ochranou dýchacích cest, cestování do zahraničí – pohraniční stanice, návštěva kulturních míst – muzea, galerie, zámky a další uzavřené prostory, dodržování rozestupů apod.).

Poznámka: pojmem železniční stanice se rozumí železniční stanice i zastávka.