Skip to content

Přispějte nám formou dobrovolného účastnického poplatku.

Přispět však může každý, ať se akce účastní či nikoliv.

Každá koruna bude použita na uhrazení nákladů na akci a pro její budoucí rozvoj.

Akci připravují dobrovolníci ze skautského oddílu a je nezisková.

Přispěji 100 Kč

tzn. 20 Kč na osobu při 5 účastnících

Přispěji 200 Kč

tzn. 40 Kč na osobu při 5 účastnících

Přispěji 500 Kč

tzn. 100 Kč na osobu při 5 účastnících

Přispěji libovolnou částkou:

Číslo účtu: 2901593690/2010
Variabilní symbol: 24092022
Zpráva pro příjemce: Křížem krážem 2022

S podporou jde vždy všechno lépe 🙂