Skip to content
Národní přírodní rezervace Soos
Tajné místoNový DrahovNový Drahov200 bodů za objevení tajného místa

Národní přírodní rezervace Soos

Národní přírodní rezervace Soos nedaleko Františkových Lázní patří mezi nejvýznamnější přírodní rezervace v Česku. Na ploše 221 hektarů můžete obdivovat rozsáhlá rašeliniště a minerální slatiniště. Typické pro rezervaci Soos  jsou bublající bahenní sopky, tzv. mofety. Oblast byla vyhlášena rezervací již v roce 1964. Slovo Soos znamená ve starém chebském německém nářečí (egerlandština) močál. 

Kde se vzala na Soosu křemelina? Jde o pozůstatky řas a rozsivek, keré tu žily v minulosti v někdejším jezeře. Postupem času vytvořily bezmála sedm metrů silnou vrstvu křemeliny, tzv. křemelinový štít. Křemelinový štít je pokládán za evropský unikát.

Naučná stezka

Přímo po dně vyschlého jezera dnes vede téměř kilometr a půl dlouhá naučná stezka. Návštěvníkům prostřednictvím informačních tabulí přibližuje geologickou činnost, která zde po dlouhá léta probíhala a stále probíhá.

Navštívíte-li Soos za deštivého počasí, naskytne se vám pohled na bublající mofety. Jde o vyvěrající oxid uhličitý, který díky své síle vytváří bahenní sopky. Vedle toho zde můžete obdivovat také celou řadu minerálních pramenů. Mezi nejznámější patří Císařský pramen a pramen Věra.

Na své si jistě přijdou také milovníci flóry. V NPR Soos najdete široké zastoupení slanomilné vegetace. Jde o opravdové rarity, např. slanomilná orchidej korálice trojklanná a další slanomilné rostliny. Rezervace Soos je také domovem celé řady chráněných živočichů.

Převzato z webu www.kamennevrchy.cz 

Pověst o trpaslících

Daleko na severu žil mocný trpasličí král se svým národem. Zahříval zemi, aby roztál věčný led a sníh. Své tři syny poslal do světa a poručil jim, aby stejně jako on udržovali oheň a ohřívali zemi. Usadili se v Slavkovském lese (dříve Kaiserwald, Císařský les). Nejstarší si vybral hluboké údolí a pečlivě topil. Díky němu ze země vytryskly horké prameny, a když přišli lidé, dali jim jméno Karlovy Vary. Prostřední se usadil v plochém údolí a topil liknavě. Prameny, které vytryskly, byly studené, a lidé jim říkají Mariánské Lázně. Nejmladší syn byl vztekloun. Přetopil podzemní pec až tak, že vybouchla. Voda udusila oheň a našla si cestu ven jinudy. Pruďas topil pod Komorní hůrkou a studené prameny vytryskly ve Františkových Lázních.

Navštivte Františkovy Lázně

Neváhejte a navštivte také Františkovy Lázně. Zavítat můžete například do Městského muzea Františkovy Lázně, které je jedním z partnerů naší akce.

3Kolik týmů splnilo bonusové místo ?