Skip to content
Jaroslav Vrchlický
Tajné místoKutná Hora38×200 bodů za objevení tajného místa

Kdo by neznal Kutnou Horu s věhlasným chrámem svaté Barbory. Málokdo z početných návštěvníků města ale tuší, že přímo kousek pod chrámem začíná Vrchlice – romantické skalnaté údolí plné přírodních krás, technických zajímavostí i historických památek v rámci Česka zcela unikátních.

Vrchlici propadl i Vrchlický…

Údolí Vrchlice si zamiloval už v 19. století Emil Jakub Frida. Kdo? Vzpomínáte na nápovědu s iniciály E.J.F.? Tento básník si toto místo oblíbil natolik, že si od něj vypůjčil své jméno a jako Jaroslav Vrchlický se nesmazatelně zapsal do dějin české literatury. Na reliéf s podobiznou velkého básníka vytesaný do měkké pískovcové skály shlížejí návštěvníci Kutné Hory od chrámu sv. Barbory. Už méně lidí ale váží cestu dolů do údolí přímo ke skále, kde putování údolím Vrchlice v podstatě začíná.

Doporučujeme procházku údolím Vrchlice, kde najdete staré štoly, řadu mlýnů, zříceninu hradu Cimburk, rybník se dvěma vodopády a také přehradu s unikátní klenbovou hrází. Určitě se vydejte také do historického jádra Kutné Hory.

Píseň v září

Jaroslav Vrchlický / Dni a noci

Ó luzní dnové v září,
kdy zladěno vše v klid,
kdy úsměvem vše září
i myšlénka i cit!

Kdy ve stříbrné síti
svět z rána chycen jest,
na místo listů svítí
na javoru sta hvězd;

Kdy v sítině a slati
se shluká ptactva tlum
a nad luka se tratí
ten křídel skřek a šum!

Ó luzní dnové v září,
vás vítám v pohnutí
a dojmy staré září
mi v novém vzplanutí!

Ten váš klid plný něhy,
ten chlad, jímž stlumen žár,
víc rozchví ňader břehy
než léta ruch a var;

To kouzlo plné smutku,
vzduch plný loučení,
v nich vítězné v svém skutku
mi jásá nadšení!

Toť kmeta úsměv vlídný,
jenž ví, že dobře žil,
a nyní hledí klidný
na poslední svůj cíl;

Toť básníka je snění,
jenž s výše k zemi slet’
a ví, že z jeho pění
svět klas má nebo květ;

Toť ples, jejž cítí noha
na konci dlouhých cest,
to tichý úsměv Boha,
když děl: Vše dobré jest!

Ó luzní dnové v září,
kdy zladěno vše v klid,
vám rovny vždy ať září
má myšlénka i cit!