skip to Main Content
Traťový bod Praha-Žvahov 50 bodů

Průjezd po Pražském Semmeringu úsekem Praha-Smíchov sev. nást. – Praha-Žvahov.