skip to Main Content

T2 c 🔎 – Zřícenina empírového kostela zasvěcená patronovi české země, která zůstala jako jediná ze zaniklé vesnice.