skip to Main Content
10 krajů
20 bodů za splnění úkolu

Projeďte územím alespoň 10 krajů (včetně Hl. m. Prahy).