skip to Main Content
Nížina
20 bodů za splnění úkolu

Projeďte vlakem v nadmořské výšce ≤ 140 m n. m.