Skip to content
Turistika
24×25 bodů za splnění úkolu

Vydejte se na pěší výlet o délce alespoň 4 km. Výlet můžete využít k dosažení turistického cíle anebo pro přesun k jiné železniční stanici. Výlet musí splnit alespoň jednu z těchto podmínek: 1) musí vést ryze přírodním prostředím (volná krajina) a/nebo 2) musí vést mezi alespoň 2 obcemi (mezi obcí A a B). Započítat tak nelze například pěší přesun ze stanice Praha-Libeň na Prahu-Smíchov.