Skip to content
MHD postupka
25 bodů za splnění úkolu

Projeďte se dvakrát vozidly MHD (tramvaj, trolejbus) v jednom městě s evidenčními čísly, která na sebe navazují. Důkaz: 2 fotografie vozů s evidenčním číslem + jízdenka, resp. označený papír. Příklad: první jízda tramvají s ev.č. 1123, druhá jízda tramvají s ev. č. 1122 nebo 1124. Pokud jedou dva vozy (tramvaj s vlečňákem) s navazujícími čísly, je ke splnění úkolu potřeba strávit část cesty v každém z vozů. Evidenční čísla nejsou čísla linek! Úkol připravil náš mediální partner, dopravní magazín MHD86.cz