Skip to content
Živá abeceda
69×25 bodů za splnění úkolu

Složte ze svých těl slovo či nápis o délce alespoň 5 znaků (písmen, číslic…), které má souvislost se železnicí, anebo se skautingem. Můžete skládat v horizontální i vertikální podobě (tzn. ležet nebo stát), vždy musíte využít celá těla, nikoliv jen prsty. Na jednom slově/nápisu se může podílet i více týmů naráz (nejspíš to bude i potřeba), body budou započítány všem zapojeným týmům (zapojí-li se většina členů z každého týmu). Důkaz: fotografie. Příklady slov: SKAUT, VLAKY, DRÁHY, ŽELEZNICE…