Skip to content
Osobnosti (Založ republiku)
41×25 bodů za splnění úkolu

Založ republiku! Když se zakládá republika, musí se setkat ti správní lidé na tom správném místě! Masaryk, Beneš a Štefánik!

Každý tým bude mít pevně přiřazenu jednu z těchto osobností (ztělesňuje jí vedoucí týmu), vaším úkolem je uskutečnit setkání všech tří osobností. Výstupem bude tedy společná fotka vedoucích 3 týmů se třemi kartami osobností. Nezapomeňte si poznačit jména týmů.

Poznámka: karta může být papírová nebo elektronická (tzn. obrázek na mobilu/tabletu)

Přiřazenou osobnost NAJDEŠ na stránce svého týmu, po přihlášení!