Skip to content
Deskohraní
71×25 bodů za splnění úkolu

Zahrajte si s druhým týmem libovolnou deskovou hru s výjimkou klasických karet. Je třeba odehrát jednu celou partii alespoň na 15 minut (fair play). Do hraní deskové hry musí být rovnoměrně zapojeny oba týmy (nemusí být zapojeni všichni členové – záleží na typu vybrané hry). Předložte alespoň 1 fotografii z deskohraní.

Tipy na hry: Krycí jména, Múza, Citadela, Minutová říše: Legendy, Kingdomino

Inspiraci hledejte na www.mindok.cz