Skip to content
Deskohraní
48×25 bodů za splnění úkolu

Zahrajte si s druhým týmem libovolnou deskovou hru s výjimkou klasických karet. Je třeba odehrát jednu celou partii alespoň na 15 minut (fair play). Do hraní deskové hry musí být rovnoměrně zapojeny oba týmy (nemusí být zapojeni všichni členové – záleží na typu vybrané hry). Důkazem je alespoň 1 fotografie z deskohraní.

Cílem aktivity je poznání nových lidí – proto hru hrajte s týmem lidí, které neznáte (z jiného města či jiného skautského střediska…).

Jakou deskovku si zahrát? Inspiraci hledejte na www.mindok.cz