Skip to content
Deskohraní
62×25 bodů za splnění úkolu

Zahrajte si s druhým týmem libovolnou deskovou či karetní hru (s výjimkou klasických karet). Je třeba odehrát jednu celou partii alespoň na 15 minut (fair play). Do hraní deskové hry musí být rovnoměrně zapojeny oba týmy (nemusí být zapojeni všichni členové – záleží na typu vybrané hry). Důkazem je alespoň 1 fotografie z deskohraní.

Cílem aktivity je poznání nových lidí – proto hru hrajte s týmem lidí, které neznáte (z jiného města či jiného skautského střediska…).

Inspiraci hledejte na webu Hraj.cz