skip to Main Content
20 bodů za splnění úkolu

Projeďte územím alespoň 10 krajů (vč. Prahy).