skip to Main Content
Speciální razítko „žolík“
50 bodů za splnění úkolu

Žolík se na Vás už těší s 50 bodovou odměnou ;]

Svatý Václav
20 bodů za splnění úkolu

Vyfoťte se společně u místa zasvěceného svatému Václavovi (kostel, kaple, socha)

Pohled
20 bodů za splnění úkolu

Pošlete nám pohled ze zajímavého místa vaší cesty. Na pohledu musí být geografický motiv (tj. konkrétní lokalita). Adresa: Skautský oddíl Krnovská Trojka, Michael Cestr, Petrovická 25, 794 01 Krnov.

Písnička
20 bodů za splnění úkolu

Zazpívejte společně jako tým některou ze železničních písní. Záznam natočte na video. Doprovod hudebních nástrojů je vítán. Tipy: I cesta může být cíl, Přednosta stanice…

Setkání 3 týmů
20 bodů za splnění úkolu

Vyfoťte se společně alespoň s dalšími dvěma týmy, které na své cestě potkáte. Jména týmů zaznačte do formuláře (u skautských týmů: každý tým musí být z jiného střediska)

Přírodní památka
20 bodů za splnění úkolu

Vyfoťte svůj tým před významným přírodním útvarem chráněným v kategorii Přírodní památka nebo Národní přírodní památka, např. Pravčická brána, Panská skála…

10 krajů
20 bodů za splnění úkolu

Projeďte územím alespoň 10 krajů (vč. Prahy).

Nadmořská výška

Projeďte vlakem v nadmořské výšce min. 600 m

UNESCO (mimo Prahu)
20 bodů za splnění úkolu

Vyfoťte svůj tým před jednou z dominant (staveb) chráněných UNESCO

Parní lokomotiva
20 bodů za splnění úkolu

Vyfoťte svůj tým s parní lokomotivou (bude dominantou fotky, ne model ani obrázek)

Moderní vlaky
20 bodů za splnění úkolu

Projeďte se jednou z nejnovějších jednotek (vozů) Českých drah: RegioShark (844), RegioSpider (840, 841) nebo RegioPanter(440, 640, 650)

Ø 7 Kolik Bonusových úkolů Týmy splnily ?
5
7
8