Skip to content
Písnička
34×20 bodů za splnění úkolu

Zazpívejte společně jako tým některou ze železničních písní. Záznam natočte na video. Doprovod hudebních nástrojů je vítán. Tipy: I cesta může být cíl, Přednosta stanice…