skip to Main Content
Přírodní památka
20 bodů za splnění úkolu

Vyfoťte svůj tým před významným přírodním útvarem chráněným v kategorii Přírodní památka nebo Národní přírodní památka, např. Pravčická brána, Panská skála…